Logotyp Soft Gorillas

Gorillashop

Twoje cyfrowe zakupy w czasie rzeczywistym

Roadmap powstawania naszego produktu

Plany rozwojowe

Czas: nieokreślony

Prace rozwojowe

Czas: 4 miesiące
TRL końcowy: 9

Badania przemysłowe

Czas: 8 miesięcy
TRL końcowy: 6

6. Zwiększenie gamy produktów

Ikona do - 6. Zwiększenie gamy produktów

5. Testowanie wersji beta aplikacji

Ikona do - 5. Testowanie wersji beta aplikacji

4. Opracowanie finalnej wtyczki

Ikona do - 4. Opracowanie finalnej wtyczki

3. Badanie sztucznej sieci neuronowej

Ikona do - 3. Badanie sztucznej sieci neuronowej

2. Stworzenie pierwszej wersji silnika

Ikona do - 2. Stworzenie pierwszej wersji silnika

1. Stworzenie bazy danych

Ikona do - 1. Stworzenie bazy danych

1. Stworzenie bazy danych

Stworzenie bazy danych treningowych oraz testowych na potrzeby detekcji i klasyfikacji materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia domu.

2. Stworzenie pierwszej wersji silnika

Stworzenie pierwszej wersji silnika detekcji oraz modułu pozwalającego na ekstrakcję i standaryzację danych potrzebnych do przeprowadzenia detekcji i klasyfikacji materiałów budowlanych i elementów wyposażenia domu.

3. Badanie sztucznej sieci neuronowej

Badania sztucznej sieci neuronowej pod kątem wydajności detekcji i klasyfikacji.

Logotyp Soft Gorillas

Zagadnienia technologiczne w fazie PoC

Opracowanie zestawu algorytmów pozwalających wykrywanie i rozpoznawanie materiałów budowlanych i elementów wyposażenia domu na podstawie zdjęcia i wskazania linków bezpośrednio do sklepu internetowego, gdzie mogą one zostać zakupione.

Kamienie milowe projektu

Działający algorytm pozwalający na detekcję i klasyfikację artykułów budowlanych cechujący się trafnością rozpoznania produktu wynoszącą minimum 80% i zostanie zmierzona parametrem ACC (Accuracy) charakterystycznym dla sztucznej sieci neuronowej.

4. Opracowanie finalnej wtyczki

Opracowanie finalnej wtyczki do aplikacji internetowej.

5. Testowanie wersji beta aplikacji

Pilotażowe testowanie wersji beta aplikacji.

Logotyp Soft Gorillas

Zagadnienia technologiczne w fazie PoC

Opracowanie prototypu wtyczki z zaimplementowanym algorytmem ML pozwalającej na wykrywanie, rozpoznawanie obiektów i wyszukanie ich w bazie sklepu internetowego, która będzie kompatybilna z popularnymi silnikami sklepów internetowych.

Kamienie milowe projektu

Działająca wtyczka do aplikacji internetowej na bazie uczenia maszynowego, oferująca m.in.: skrócenie czasu zakupu produktu z 35 do 4 minut i wzrost wskaźnika retencji o 20%.

6. Zwiększenie gamy produktów

Zwiększanie gamy produktów do wyszukiwania różnych kategorii produktów

Logotyp Soft Gorillas
Logotyp Soft Gorillas